آیا می دانید با دوره های آموزشی Vchess می توانید از 0 تا 100 شطرنج را در خانه فرا بگیرید؟

منو جستجو

آموزش نابینایان

جلسه سوم : نحوه حرکت قطر به قطر | آموزش نابینایان

جلسه سوم : نحوه حرکت قطر به قطر | آموزش نابینایان در جلسات گذشته(مقدمه و نحوه آموزش ، آشنایی با صفحه شطرنج) پیرو دسته بندی خانه ها به دو دسته زوج و فرد صحبت کردیم و با استفاده از آن یادگرفتیم چگونه از یک عرض به عرض دیگر و از ستونی به ستون دیگر نقل …

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷
رایگان175 آرمان گلبیدی
جلسه دوم : محاسبات انتقال از ستون به ستون و قطر به قطر

در این جلسه پس از آنکه فهمیدیم هر صفحجه را می توان به چهار قسمت تقسیم بندی کرد اکنون زمان آن رسیده که ببینیم چگونه می شود در ذهن دامنه حرکات مهره ها ، انتقال از یک قطر به قطر دیگر و انتقال از یک ستون به ستون دیگر و … را شناخت. دانلود فایل …

فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
رایگان146 آرمان گلبیدی
جلسه اول : آشنایی با صفحه شطرنج

در این جلسه شما با نام گذاری خانه ها ، رنگ خانه ها و نحوه تشخیص آنها به صورت کامل آشنا خواهید شد. خانه ها به دو دسته تقسیم خواهد شد و این جلسه مقدمه ای بر تمام جلسات دیگر خواهد بود. دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم

فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
رایگان166 آرمان گلبیدی
مقدمه و نحوه آموزش نابینایان | آموزش شطرنج نابینایان

مقدمه و نحوه آموزش نابینایان سالهای بسیار در مسابقات روشن دلان داوری را برعهده داشتم و حاصل این سال ها کوله باری از اندوه و غم بود نه بدین خاطر که آنها روشن دل اند یا اینکه توانایی بهره برداری از لذت بصری را ندارند نه به هیچ وجه چون خداوند در برابر قابلیتی که …

فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
رایگان148 آرمان گلبیدی