آیا می دانید با دوره های آموزشی Vchess می توانید از 0 تا 100 شطرنج را در خانه فرا بگیرید؟

انتقال حلقه ای در زنجیره پیاده ای

انتقال حلقه ای در زنجیره پیاده ای
حرکت آخر سفید 7.Pxc5 بوده به نظر شما این حرکت درست است ؟چرا؟

انتقال حلقه ای در زنجیره پیاده ای

پیشنیاز ها :

✅ زنجیره پیاده ای
✅ باید بدانید پایه‌ی زنجیره ای کجاست .
✅ اگر پایه‌ی زنجیره زوج پیاده باشد بهترین حالت یک زنجیر است .
✅ دو نوع اهرم حمله به زنجیر که عبارتند از اهرم زنجیری و گاز انبری را باید بدانید .
✅ نقاط حساس یک زنجیره برای شکستن زنجیره (خصوصا در کارلسباد) را باید بدانید .

  این مطالب را اکنون مطالعه کنید : ساختار کارلسباد و آرایش پیاده ای

روشی که آرون نیمزویچ در کتاب “روش من” خود معرفی می کنه برای زنجیره‌ی پیاده ای جالب بوده و منم سعی می کنم از همین شیوه برای شما استفاده کنم : سه حرکت اولیه‌ی دفاع فرانسه ادونس را به را به یاد بیاورید :

۱٫e4 e6 2.d4 d5 3.e5

نکته :

چرا سفید در حرکت سوم e5 کرد او می توانست با تعویض خانه‌ی e5 را برای اسب خودش نگه دارد یا همانطور که می دانید تنش را حفظ کند ؟

در ازای دادن این خانه استراتژیک سفید موارد زیر را بدست آورده :

✅ فضای بیشتری را گرفته .

✅ تکلیف مرکز را مشخص و مرکز را به یک مرکز بسته تبدیل کرده و همانطور که می دانید با بستن مرکز طرفین باید در جناحی بازی کنند که پیاده پیشرفته شان به آن سمت نفوذ کرده ات پس سفید در جناح شاه و سیاه در جناح وزیر .

✅ با بلوکه کردن پوزیسیون , فیل حریف را به یک فیل بد تبدیل کرده است . (توی کاروکان سیاه برای همین اول فیل خود را جلو می برد )

✅ با آمدن پیاده در e5 خانه‌ی مهم f6 از اسب سیاه گرفته می شود و این یعنی حمله بهتر (هدیه یونانی ) به خانه‌ی h7 .

✅ با آمدن پیاده در e6 حالا خانه‌ی کشنده برای سیاه می شود خانه‌ی f5 که اگر سفید پیاده را به آنجا برساند به پایه‌ی پیاده ای سیاه حمله می کند و زنجیره در هم خواهد شکست و حالا یا سیاه باید بزند یا اینکه سیاه باید صبر کند تا سفید در پیاده‌ی e6 بزند که این یعنی تخریب و تضعیف خانه‌ی e6 البته سفید باید حواسش باشد که سیاه هم به دنبال c5 است تا پایه‌ی زنجیره‌ای d4 را تخریب کند.

یک توصیه ای که آرون نیمزویچ پایه گذاری کرد و خیلی هم سرو صدا کرد و منتقدانی مثل آلاپین در مقابل او گارد گرفتن فلسفه انتقال حمله زنجیره‌ای بود این فلسفه به شدت به طرح های استراتژیکی که خواندید و خواهیم خواند وابسته است اما اوّل بیایید ببینیم فلسفه آرون نیمزویچ چه بوده .

فلسفه انتقال حلقه ای در زنجیره پیاده ای :

✅ حمله به زنجیره پیاده ای می تواند از حلقه ای به حلقه دیگر انتقال پیدا کند ؛ دیدیم که قبل حرکت سوم فشار برروی پیاده‌ی d5 سیاه اما بعد از حرکت e5 سفید (حرکت سوم ) این فشار برروی پیاده e6 انتقال یافت
✅ بعد از بسته شدن و گره خوردن پیاده ها یکی از طرح های حمله به زنجیره انتقال پیاده به f5 است برای شکستن زنجیره پیاده ای ؛ در زیر سفید به خوبی از پیاده‌ی خانه‌ی e4 خود دارد دفاع می کند و اگر سیاه داخل e4 بزند اولا چون e4 دفاع خوبی دارد یک پایه‌ی زنجیره ای ضعیف نخواهد بود در ثانی راه رخ سفید را نیز باز کرده است بنابراین سیاه این حملهه را به f3 انتقال می دهد یعنی سعی می کند پیاده خود را به g4 برساند پس لازم است پیاده در f3 بلوکه شود :

انتقال حلقه ای در زنجیره پیاده ای

پس طرح سیاه گشودن سمت جناح شاه سفید از خانه‌ی f3 خواهد بود اما یکم زوده باید صبر کنید زمانی که قلعه رفت پیاده را به f4 انتقال دهید البته چون ممکن طرح شگفتی را سفید ازش استفاده کند شاید الان هم زمان مناسبی باشد که پیاده را f4 کنیم که f3 بلوکه شود . طرح شگفتی را جلوتر خواهید خواند .

اما آلاپین اینگونه سعی بر براندازی این دو مورد داشت او می گوید :

اولا . وقتی شما هنوز حرکت سوم را انجام نداده اید درست است فشاری برروی پیاده d5 دارید اما این فشار به نفعتان نیست زیرا اگر در پیاده d5 بزنید تازه فیل حریف آزاد می شود .

ثانیا . اگر طرح انتقال پیاده در f5 درست است چرا خود نیمزویچ اکثر پیروزی هاش را زمانی بدست آورده که به جای انتقال پیاده از f2 به f5 اسب را در f3 گذاشته است .

و نیمزویچ به این دو انتقاد اینگونه پاسخ می دهد :

اولا آلاپین در مورد اول به قانون ستون باز من توجهی ندارد .( این قانون را در درس هفتم شما بعد از اینکه با رخ ها اشنا شدید خواهید خواند ) و همین باعث می شود که فشار بر روی d5 را درک نکند .
ثانیا در باره مورد دوم من گفتم یکی از طرح هاست و گاهی اوقات سفید به جای میدان نبرد اولیه خود که f5 کردن است میدان نبرد ودوم یعنی مقابله با c5 حریف را در دستور کار خود قرار می دهد . (ایده تغییر میدان نبرد را خودتان الان کمی درک کردید هرچند در آخر های این فصل من بیشتر در موردش توضیح خواهم داد . )
این بحث و مجادلات گفتاری را شما در مورد خیلی از موضوعات وسط بازی خواهید شنید و هر یک از آن ها پر از آموزش هایی باور نکردنی است .

تا الان شما می دانید باید به پایه‌ی پیاده ای حمله کرد و همچنین حمله به زنجیره را از حلقه ای به حلقه دیگر منتقل کرد .

نکته :

در صورت زده شدن پیاده های زنجیره‌ی پیاده ای شما باید آن را با سواری تعویض کنید کم ترین ارزش امّا کارکردی زیاد داشته باشد تا بتواند پیاده های حریف را بلوکه کند .

مثال :

در پوزیسیون زیر سفید بهتر است با وزیر پیاده را پس بگیرد یا با اسب چرا ؟

۱٫e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 cxd4

انتقال حلقه ای در زنجیره پیاده ای

بدون شک گرفتن پیاده با اسب صحیح است زیرا هم یک پایگاه خوب برای اسب است و هم مهره بعدی برای بلوکه بعد از پیاده اسب است . در صورتی که با وزیر این پیاده را بگیرید با اسب در c6 به وزیر شما حمله خواهد شد و حتی Bb5 هم جواب گو نیست زیرا سیاه اسب e7 و سپس a6 می کند و باز وزیر شما زیر حمله خواهد رفت .

قانون مانور تعویض صحیح مهره بلوک کننده :

مهره جایگزین برای بلوکه کردن می بایست ارزشی کم (هم رده با مهره قبلی ) و کارکردی بیشتر (یا حداقل برابر ) با مهره قبلی داشته باشد .

دو نکته :

✅ اینکه یک پیاده را یک سوار بلوکه کند یا یک پیاده تفاوت چندانی ندارد . و گاهی اوقات حتی بلوکه توسط سوار می تواند خطرناک تر و قدرتمند تر باشد .
✅ در نتیجه همیشه از بین رفتن پیاده مرکزی به معنای تحرک نیست و سوارها حتی از راه دور می توانند بلوکه کننده باشند دقیقا این تئوری است که دکتر الخین نیز بیان میکند.

قانون تاراش :

اگر مهاجم هستید اجازه ندهید نسبت مهره های حمله کننده به مهره های مدافع کمتر از یک شود .برای اینکار دو راه دارید.
• افزایش مهاجم
• حذف و کاهش مهره های مدافع

اصل شگفتی :

یکی از اصول دیگر در مواجه با ساختار زنجیری بهره برداری از اصل شگفتی است بر اساس این اصل شما در زمان مناسب می توانید حلقه ای که حریف برروی ان فشار اورده است را گسسته و بعد از تعویض پیاده حریف را با سوارهای خود بلوکه کنید. (توجه داشته باشید این زمان مناسب را بازیکنی که زنجیره پیاده ای پیشرفته تری ندارد باید در اختیار کسی قرار دهد که ساختار زنجیره ای پیشرفته تری دارد برای مثال در بازی فرانسه سیاه باید این شانس را در اختیار شما قرار دهد .)

نکته :

برای اینکه بدانید اصل شگفتی چه زمان هایی شدنی است بهتر است به مثال بازی فرانسه خودمان باز گردیم . حرکات بازی زیرا بچینید :

۱٫ e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Nf3 Nc6 5. c3 Qb6 6. Bd3

انتقال حلقه ای در زنجیره پیاده ای3

همانطور که مشاهده می کنید، تنش بر سر پایه ی زنجیره‌ی پیاده ایست اما حالا اجازه دهید ببینیم سیاه بازی را به چه صورتی می تواند ادامه دهد :
الان در اصل سفید دو زور و سیاه هم دو زور دارد چرا ؟ دقت کنید که اگر تعویضی در d4 روی دهد سفید کیش برخاست فیل در b5 را دارد .

حالا سیاه دو کار می تواند انجام دهد :

✅ کاری کند که کیش در b5 را نداشته باشید (مثلا۶… Bd7 )
✅ همین الان با پیاده در d4 بزند .
اگر راه اول را انتخاب کند: آنگاه شما شانس اصل شگفتی را دارید یعنی با پیاده ۷٫Pxc5 Bxc5 8.O-O حالا سفید می تواند پیاده ها را با اسب و فیل های خود بلوکه کند برای مثال :

۷٫ dxc5 Bxc5 8. O-O f6 9. b4 Be7 10. Bf4 fxe5 11. Nxe5 Nxe5 12. Bxe5 Nf6 13. Nd2 O-O 14. Nf3 Bd6 15. Qe2 Rac8 16. Bd4 Qc7 17. Ne5 Be8 18. Rae1 Bxe5 19. Bxe5 Qc6 20. Bd4 Bd7 21. Qc2

همانطور که می بینید با استفاده از اصل شگفتی سفید به خوبی توانست با سوارهایش خانه‌های مرکزی را بلوکه کند همچنین بهترین جایگاه سوارها در مرکز است.
پس برای اصل شگفتی شما هم به قانون تاراش نیاز داشتید و هم به اصل شگفتی و تازه همه این قوانین زنجیره پیاده ای را تشکیل می دهد که شما آن را برای درک درست اکثریت پیاده ای نیاز دارید .

اگر فردی که از اصل شگفتی استفاده می کند به خوبی نتواند پیاده‌ی حریف را بلوکه کند آنگاه حریف اسب ها را رانده و سپس پیاده های خود را آزاد و فضا را تصاحب خواهد کرد .

امّا اگر راه دوّم را سیاه ( کسی که زنجیره را عقب تر تشکیل داده ) انتخاب می کرد آنگاه دیگر اهرمی برای سفید وجود نداشت.

اقدامات متقابل سیاه

سیاه در اٍزای از بین بردن یک اهرم موثر خود اصل شگفتی را از حریف گرفت و الان یک نقطه ضعف ( پیاده پایه زنجیر d4 ) را برای سفید به جای گذاشت .
✅ سیاه به این پایه به صورت مداوم حمله می کند .
✅ تا زمانی که می توانید فشار را نگه دارید یا حداقل تازمانی که یک نقطعه ضعف واضح در نیمه دشمن ایجاد شود این فشار را نگه دارید.
✅ وقتی نقطه ضعف قابل توجهی به وجود امد برروی ان نقطه متمرکز شوید.
✅ در این سیستم سفید سعی می کند با افزایش مدافع برروی d4 خیال خود را راجت و سپس با f2-f4-f5 به زنجیره‌ی پیاده ای سیاه حمله کند .
✅ سیاه سعی دارد با ایجاد یک ضعف دیگر در پی حمله مکرر به پایه‌ی زنجیره سفید از اصل دو نقطه ضعف بهره ببرد .
✅ گاهی اوقات آنقدر یک حلقه قدرتمند است باید از انتقال حمله به یک حلقه دیگر استفاده کرد .اصلی که آلاپین از آن به عنوان شانس یاد می‌کرد که ما جلوتر کامل توضیحش خواهیم داد .

نکته :

حالا اهمیت اصل دو نقطه ضعفی که در درس گذشته نیز خواندید در فرم زنجیره پیاده ای نمایان می گردد.

نیمزویچ می گوید:

در وسط بازی از ضعف پایه ی زنجیره برای ایجاد یک نقطعه ضعف دیگر و نهایتا بهره برداری از اصل دو نقطه ضعف استفاده می کنیم اما در اخربازی از ضعف پایه ی زنجیره به صورت مستقیم اکثرا بهره می بریم.
نکته مهم : اگر هر دوبازیکن در سطح قابل قبولی باشند فردی که زنجیره پیاده ای اش جلوتر قرار دارد اول باید از ساختار پیاده ای خود دفاع کند و سپس حمله یا از همان اصل شگفتی استفاده کنند.

نتیجه ۱ :

در هنگامی که زنجیره های پیاده ای به وجود می آیند کسی که زنجیره اش کمتر نفوذ کرده تعیین می کند که بازی به چه گونه ای ادامه یابد:
✅ اجازه استفاده از اصل شگفتی و بلوکه پیاده ها را به شما می دهد .
✅ پیاده ها را تعویض و فشار را زیاد می‌کند و استفاده از اصل دو نقطه ضعف .
✅ بازی از دستش خارج می شود که شما باید به دنبال حمله به زنجیره اش باشید .

نتیجه ۲ :

کسی که زنجیره پیشرفته دارد فضای بیشتری دارد اما در ابتدا باید از زنجیره خود دفاع کند و زمان مناسب که رسید به زنجیره حریف حمله کند .این فرد باید بداند ممکن پایه ی زنجیره ای اش ضعیف و در اثر ان اصل دو نقطعه ضعف را به حریف بدهد همچنین باید سعی کند بازی را در وسط بازی نگه دارد زیرا هرچه به سمت اخربازی می رویم اوضاع به نفع طرفی است که پایه زنجیری مستحکم تری دارد.

نتیجه ۳ :

زمانی که می بینید یک حلقه به شدت دفاع می شود می‌توانید این حمله را به حلقه های دیگر انتقال دهید.
خب تا الان شما با اصول کافی برای حمله و دفاع زنجیره اشنا شدید و ما می توانیم برای بازی هایی مثل فرانسه یا مثل شروع بازی کاروکان پیشرفته این طرح های استراتژیک را پیاده سازی کنیم.

نظرات خود را با یک کلیک به ما بگویید ...

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

دیگر مطالب این بخش

btn-to-top-page